Mandarin(P): hé, hè
Mandarin(Z): ㄏㄜˊ, ㄏㄜˋ
Korean(Eum): 하 [ha]
Korean(H/E): 어찌 하
Japanese(On): か, が [ka, ga]
Japanese(Kun): なに, なんぞ, いずく [nani, nanzo, izuku]
Cantonese: ho4, ho6
Vietnamese:
Hist. Tang: *hɑ, hɑ
------------------------------------------------------------
Definition: what, why, where, which, how
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.5]
Total strokes: 7
Radical: ()
Frequency: 1
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4F55
Big Five: A6F3
GB 2312: 2646
JIS X 0208-1990: 1831
KSC 5601-1989: 8928
Cangjie: OMNR
Four-corner Code: 2122.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10130.040
Kang Xi: 0098.150
CiHai: 97.204
Morohashi: 00511
Dae Jaweon: 0208.050

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 【起源参考】 出自「姬」姓。为「韩」氏音化而成,据《元和姓纂》所载,周成王分封其第叔虞於韩。其孙韩王安,原居韩邑(一说在山西河津县)为秦国所灭。子孙分散於江淮之间。江淮方言,音「韩」变「何」,逐为「何」氏。据《五代史》,吐谷浑族有「何」氏。又据《唐书》所载,「何 」氏为「昭武九姓」之一。隋唐时期,祁连山北邵武城(今甘肃省临泽县)有康国,後为匈奴击败,迁至中亚,建立了安,曹,何,康,石,米,史,火寻,戊地等九个小国。唐高宗永徽年间,「昭武九姓」先後归附内地,其中有「何」氏。汉代有「何」苗,本… …   Chinese names (中国人的名字)

 • — I hé ㄏㄜˊ 〔《廣韻》胡歌切, 平歌, 匣。 〕 1.疑問代詞。 什麼。 《書‧皋陶謨》: “ 禹 曰: ‘何?’ 皋陶 曰: ‘寬而栗, 柔而立……剛而塞, 彊而義。 ’” 《史記‧高祖本紀》: “吾所以有天下者何? 項氏 之所以失天下者何?” 唐 韓愈 《歸彭城》詩: “天下兵又動, 太平竟何時?” 宋 歐陽修 《秋聲賦》: “余謂童子: ‘此何聲也?汝出視之。 ’” 張天翼 《成業恒》: “這些附件請你馬上就轉陳, 愈快愈好。 潘公 如有何表示, 請立刻寫信通知我。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I hé 〈代〉 (1) 什么 [what] 何节奄忽, 蹄足洒血? 《文选·宋玉·高唐赋》。 注: 何, 问辞也。 何调翰之乔桀? 《文选·潘岳·射雉赋》。 注: 何, 疑问之辞也。 何以自绘。 清·薛福成《观巴黎油画记》 子何恃而往? 清·彭端淑《为学一首示子侄》 何异断斯织。 《后汉书·列女传》 (2) 又如: 何人; 何物; 有何困难; 何干(有什么相干) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: he2 解释:   1. 那里、 何处。 史记·卷七十·张仪传: “忠且见弃, 轸不之楚何归乎? ”唐·王勃·滕王阁诗: “阁中帝子今何在? 槛外长江空自流。 ” 2. 谁。 西游记·第八回: “闹天宫搅乱蟠桃者, 何也? ”什么。 如: “何故”、 “何时”。 论语·述而: “伯夷叔齐何人也? ”宋·苏轼·水调歌头·明月几时有词: “不知天上宫阙, 今夕是何年? ”  1. 为什么。 如: “何必”、 “何不”、 “何乐不为”。 论语·先进: “夫子何哂由也?… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:he2   1. 那裡﹑何處。 史記·卷七十·張儀傳: “忠且見棄, 軫不之楚何歸乎?” 唐·王勃·滕王閣詩: “閣中帝子今何在? 檻外長江空自流。” 2. 誰。 西遊記·第八回: “鬧天宮攪亂蟠桃者, 何也?” 什麼。 如: “何故”﹑“何時”。 論語·述而: “伯夷叔齊何人也?” 宋·蘇軾·水調歌頭·明月幾時有詞: “不知天上宮闕, 今夕是何年?”   1. 為什麼。 如: “何必”﹑“何不”﹑“何樂不為”。 論語·先進: “夫子何哂由也?” 孟子·滕文公上:… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【하】 어찌; 무엇; 어느; 왜냐하면; 잠시; 메다; 【가】 꾸짖다 (訶) 人 (사람인) + 可 (옳을가) 人부 5획 (총7획) [1] what; why; where; which; how [2] how (in exclamation) [3] equivalent to a negative [4] a Chinese family name カ·なに 幾何 (기하) 얼마 幾何學 (기하학) 공간에 관한 수학. 곧 물건의 형상, 대소, 위치에 관한 진리를 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — <可>  坷  珂  鈳  呵  砢  訶  何  荷  嗬  牁  <阿> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — I hé (1) ㄏㄜˊ (2) 疑问代词(a.什么, 如 ~人? b.为什么, 如 ~必如此? c.哪样, 怎样, 如 ~不? ~如? d.哪里, 如 ~往? e.发表反问, 如 ~乐而不为? )。 (3) 副词, 多么: ~其壮哉! (4) 姓。 (5) 郑码: NAJ, U: 4F55, GBK: BACE (6) 笔画数: 7, 部首: 亻, 笔顺编号: 3212512 II hē (1) ㄏㄜˉ (2) 古同 呵 , 谴责。 (3) 郑码: NAJ, U: 4F55,… …   International standard chinese characters dictionary

 • — 하 어찌 7 strokes 인변+입구 …   Korean dictionary

 • 何當 — (何當, 何当) 1.猶何日, 何時。 《玉臺新詠‧古絕句一》: “何當大刀頭, 破鏡飛上天。” 晉 干寶 《搜神記》卷十六: “故見鄙姿, 逢君輝光。 身遠心近, 何當暫忘。” 唐 李商隱 《夜雨寄北》詩: “何當共剪西窗燭, 卻話 巴山 夜雨時。” 郁達夫 《奉懷》詩: “何當剪燭 江 南墅, 重試清談到夜分。” 2.猶何妨;何如。 唐 武元衡 《長安敘懷寄崔十五》詩: “聞說 唐生 子孫在, 何當一為問窮通?” 宋 蘇軾 《龜山辯才師》詩: “何當來世結香火, 永與名山供井磑。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 何当 — (何當, 何当) 1.猶何日, 何時。 《玉臺新詠‧古絕句一》: “何當大刀頭, 破鏡飛上天。” 晉 干寶 《搜神記》卷十六: “故見鄙姿, 逢君輝光。 身遠心近, 何當暫忘。” 唐 李商隱 《夜雨寄北》詩: “何當共剪西窗燭, 卻話 巴山 夜雨時。” 郁達夫 《奉懷》詩: “何當剪燭 江 南墅, 重試清談到夜分。” 2.猶何妨;何如。 唐 武元衡 《長安敘懷寄崔十五》詩: “聞說 唐生 子孫在, 何當一為問窮通?” 宋 蘇軾 《龜山辯才師》詩: “何當來世結香火, 永與名山供井磑。”… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.